ALGEMENE EN LEVERINGSVOORWAARDEN


Het verdient aanbeveling om indien u een spoedopdracht heeft dit bij de bestelling te vermelden, of even telefonisch overleg te plegen.

Voorwaarden voor aankoop via haagse-sportprijzen-handel.nl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, verkoop en levering van artikelen via haagse-sportprijzen-handel.nl Door het invullen van het orderformulier verklaart de klant kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met deze voorwaarden. Alle offertes en noteringen zijn vrijblijvend.

Voor bestellingen van artikelen die speciaal moeten worden gemaakt heeft de koper heeft een afnameverplichting. Bedrukte artikelen worden niet teruggenomen of geruild.

Indien bestelde artikelen aan het adres van de koper worden afgeleverd, geschiedt dit voor rekening en risico van de koper. Verkoper bepaalt de wijze waarop de levering plaatsvindt. Dit kan zijn door verzending via postNL of andere pakketdienst. Verzending van de bestelde artikelen geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij bedragen tot € 100,00 bedraagt de porto € 6,50, vanaf € 100,00 tot € 500,00 is de porto vanaf € 10,00 afhankelijk van gewicht. Verzendingen onder rembours kosten € 10,75 extra. Als een (rembours)pakket aangeboden wordt doch geweigerd door geadresseerde zullen de kosten die verbonden zijn aan het terugsturen en herstellen van de artikelen verhaald worden op geadresseerde.

.
Bij bestellingen onder de € 25,00 wordt een bedrag van € 5,00 administratiekosten gerekend.

De levertijd van de prijzen en rozetten is uiterlijk 1 week. Voor bedrukte artikelen graag meer tijd inpassen. Indien een artikel niet op voorraad is, zal de koper hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Koper kan dan, indien gewenst, alsnog de bestelling annuleren. Het eventueel reeds vooruit betaalde bedrag zal per ommegaande worden teruggestort.

Klachten over de kwaliteit, defecten en/of andere gebreken van de geleverde artikelen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen gemotiveerd bij de haagse-sportprijzen-handel.nl te worden ingediend. Na verloop van deze termijn zullen klachten niet in behandeling worden genomen. De koper kan evenmin reclameren indien de artikelen of de verpakking na aflevering van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of beschadigd. Indien het geleverde artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, is haagse-sportprijzen-handel.nl op verzoek uitsluitend gehouden het artikel te herstellen of te laten herstellen—mits zij aan dat verzoek redelijkerwijs kan voldoen—dan wel het geleverde artikel te vervangen of de koopprijs daarvan aan de koper te vergoeden. In geen geval zal zij gehouden zijn tot vergoeding van gevolgschade.

Op al de overeenkomsten van haagse-sportprijzen-handel.nl is Nederlands recht van toepassing.

Loodstraat 47 2718RV Zoetermeer 079 3610589

ABN AMRO NL11ABNA0432462155 KVK 27101049